Tag Archives: cabaran peradaban manusia

Lima cabaran kontemporari peradaban manusia

SEBUAH kaedah fiqh menyebutkan, dar’ al-mafasid awla min jalb al-masalih (menghapuskan mudarat diutamakan ketimbang menarik maslahat). Tokoh multidisiplinari, al-Imam al-Suyuti dalam kitabnya al-Ashbah wa al-Naza’ir menjelaskan bahawa pendahuluan penolakan mudarat ini bersumber daripada hadith Nabi SAW yang menyebut: “Segala sesuatu yang telah aku larang kamu daripada melakukannya, maka jauhilah ia. Dan segala  apa yang telah aku perintahkan kamu untuk melakukannya,

Read more