RMK12: LIMA BANDAR PINTAR MENJELANG 2025

KUALA LUMPUR: Sekurang-kurangnya lima bandar disasarkan untuk diiktiraf sebagai pelaksana awal bandar pintar menjelang tahun 2025 iaitu dalam tempoh akhir Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12). 

Menurut laporan Kajian Separuh Penggal RMK12 (KSP) yang dikeluarkan Kementerian Ekonomi hari ini usaha akan diambil untuk mempercepat penarafan bandar pintar berdasarkan piawaian Bandar dan Komuniti yang Mampan-Indikator Bandar Pintar (MS ISO 37122:2019).

“Usaha tersebut akan membolehkan pihak berkuasa tempatan untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan dan menarik lebih banyak pelaburan,” menurut kajian itu.

Dalam pada itu, bagi memperkukuh pembangunan ke arah Bandar Berdaya Tahan, penerimagunaan Pelan Induk Saliran Mesra Alam (PISMA) akan diberi penekanan untuk menangani kawasan bandar yang sering dilanda banjir.

Menurut KSP, sehubungan itu perancangan guna tanah dalam rancangan struktur negeri dan rancangan tempatan akan dijajarkan dengan PISMA untuk menambah baik sistem perparitan di kawasan bandar bagi mengurangkan kejadian banjir besar. 

Sementara itu, usaha akan diambil untuk menangani kesan daripada kadar perbandaran yang pesat dan perubahan iklim ke atas bandar bagi mempercepat pembangunan bandar mampan.

“Dalam tempoh akhir RMK12, penekanan akan diberi untuk memperkukuh pembangunan ke arah bandar yang berdaya tahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bandar. Langkah ini akan menyumbang ke arah kualiti hidup yang lebih baik di bandar sejajar dengan matlamat Agenda 2030,” menurut kajian itu.

Sementara itu, bagi memanfaatkan potensi ekonomi luar bandar, tanah terbiar yang bersesuaian di kawasan itu akan dikenal pasti dan dimanfaatkan untuk aktiviti pertanian moden berasaskan komuniti di bawah Inisiatif Usahawan Tani (INTAN).

Menurut KSP, bantuan akan disediakan untuk kos infrastruktur, input pertanian, latihan dan khidmat nasihat teknikal serta akan dilaksana melalui kerjasama dengan entiti yang membeli secara kontrak dan mempunyai reputasi baik.

Selain itu, KSP memaklumkan pendapatan petani luar bandar akan ditingkatkan melalui aktiviti pertanian tambahan dan berskala besar seperti penanaman durian, avokado, nanas selain benih, baja serta khidmat nasihat akan disediakan bagi menyokong aktiviti tersebut.

Menurut KSP inkubator untuk syarikat pemula akan disediakan dengan ekosistem sokongan, termasuk pementoran, kemudahan penyelidikan dan pembangunan serta peralatan perniagaan yang dikongsi bersama.

“Landskap semula jadi dan biodiversiti serta warisan budaya dan cara hidup tradisional di kawasan luar bandar juga akan dipelihara untuk menggalakkan pelancongan luar bandar. Pelaksanaan inisiatif ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan komuniti luar bandar,” menurut kajian itu.

— AlHijrah Online

Leave a Reply