Tag Archives: KUTU

MAIN KUTU: DIBENARKAN DARI SUDUT ISLAM, DIHALANG UNDANG-UNDANG

KUALA LUMPUR: Permainan wang kutu tanpa melibatkan sebarang bentuk faedah atau riba adalah dibenarkan dari sudut syariah. Pakar Kewangan Islam Engku Ahmad Fadzil Engku Ali memaklumkan, ia kerana permainan kutu melibatkan konsep saling memberi hutang antara pihak pemberi serta penerima dan mendapat jumlah wang yang sama tanpa sebarang nilai tambahan. Jelasnya dari sudut syariah, aktiviti kewangan Islam perlulah mempunyai ciri-ciri

Read more