Tag Archives: persidangan sesi ke-206 UNESCO

Bawa dasar, hala tuju pendidikan Malaysia

PARIS – Malaysia akan menunjukkan keupayaan negara untuk melaksanakan transformasi sistem pendidikan, selari dengan aspirasi Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO). Menteri Pendidikan, Dr Maszlee Malik berkata, beberapa bidang dalam sistem pendidikan Malaysia yang kini sedang melalui proses pembaharuan selari dengan 17 Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) UNESCO dan Rancangan Malaysia ke-11 menerusi Peningkatan Pertumbuhan Rakyat. Jelasnya, usaha

Read more