MANHAJ RABBANI DIANGKAT DASAR ISLAM KERAJAAN

KUALA LUMPUR: Manhaj Rabbani hari ini diangkat sebagai dasar Islam baharu kerajaan yang akan berpaksikan tiga ciri utama iaitu Thaqafah (keilmuan), Ruuhaniyyah (kerohanian) dan Da’wah (aktivisme).

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Senator Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata, konsep Dasar Manhaj Rabbani dilihat dekat dengan masyarakat Malaysia dan mudah difahami.

“Dasar Manhaj Rabbani adalah suatu konsep yang dekat dengan kita, jelas, mudah difahami dan mampu diterjemahkan di peringkat individu, komuniti, organisasi dan negara.

“Di peringkat agensi-agensi agama di bawah tanggungjawab saya, saya mahu Manhaj Rabbani terus dilaksanakan dan disesuaikan dengan visi, misi dan objektif agensi,” katanya ketika berucapa pada Majlis Perhimpunan Agensi-Agensi Di Bawah Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama).

Ujar Zulkifli, Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradawi pernah berkata, rabbaniyyah merupakan ciri paling utama bagi Islam dan ia merujuk kepada sifat pengabdian diri kepada tuhan, manakala ciri-cirinya banyak dinyatakan dalam Al-Quran.

Jelasnya lagi, ketika dunia dan negara sedang bergelut dengan COVID-19 serta isu-isu lain melibatkan agama, ekonomi dan sosial, dasar tersebut penting untuk dijadikan panduan dan hala tuju yang jelas.

Tambahnya teras utama kepada Dasar Manhaj Rabbani ialah Maqasid Syariah, yang dinamakan beliau sebagai Maqasid Insaniyyah Rabbaniyyah.

“Dengan kata lain, Maqasid Syariah itu adalah objektif untuk menjadi insan rabbani, organisasi rabbani bahkan negara rabbani.

“Manakala tahap pencapaiannya akan diukur dengan pelaksanaan aplikasi i-MaqSD di bawah seliaan Bahagian Maqasid Syariah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM),” katanya.

Sementara itu katanya, Dasar Manhaj Rabbani yang berteraskan Maqasid Syariah ini menjadikan tujuh prinsip utama sebagai halatuju berdasarkan akronim R.A.B.B.A.N.I.

Tujuh prinsip utama tersebut katanya ialah RAHMAT iaitu pentadbiran yang membawa mesej kasih sayang, kesusilaan dan kecaknaan merentas agama dan bangsa; AMAN membabitkan pentadbiran yang membawa mesej kesederhanaan atau wasatiyyah Islam, menolak ekstremisme (ifrat) dan Islam Liberal (tafrit), serta menyeru kepada keharmonian antara agama dan fiqh ta’ayush (coexistence); BERTUHAN iaitu pentadbiran yang menjadikan nilai-nilai agama berteraskan Maqasid Syariah sebagai paksi dalam merancang segala dasar, kaedah pelaksanaan dan solusi permasalahan.

Prinsip utama yang lain pula ialah BAKTI yang membabitkan pentadbiran yang menekankan kebajikan, kemanusiaan dan bakti kepada ummah merentasi agama dan bangsa; ADIL pula pentadbiran yang menjunjung tinggi prinsipprinsip perundangan dalam menegakkan keadilan sebagaimana yang dituntut oleh Islam dan Perlembagaan Persekutuan; manakala NURANI, pentadbiran yang mengangkat nilai kerohanian dan logik bertunjangkan wahyu dalam mendepani apa jua cabaran semasa; dan

INSANI merupakan perinsip utama terakhir yang bermaksud pentadbiran yang mempertahankan fitrah kemanusiaan dan kemuliaan insan (karamah insaniyyah).

“Kesemua tujuh prinsip ini diterjemahkan mengikut tujuh bidang keutamaan yang ada di bawah bidang pengukuran i-MaqSD iaitu Perundangan dan Kehakiman Syariah; Pendidikan dan Pembangunan Insan; Sosio Ekonomi Ummah; Dakwah dan Media; Institusi Masjid ; Kepimpinan dan Tadbir Urus; Penyelidikan dan Kefatwaan,” kata Zulkifli.

Beliau juga berkata penjelasan lanjut dan pelan tindakan berkenaan dasar tersebu akan diperincikan oleh JAKIM bersama pejabatnya dalam masa terdekat. – AlHijrah Online

Leave a Reply