Tag Archives: sektor pembuatan

Lebih banyak peluang pekerjaan di sektor swasta

KUALA LUMPUR – Kerajaan berhasrat membangunkan lebih banyak peluang pekerjaan di sektor swasta bagi mengurangkan kebergantungan rakyat kepada sektor awam. Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad memberi contoh sektor pembuatan yang boleh memberi gaji lebih lumayan. Beliau berkata penggunaan teknologi maklumat juga boleh membantu kerajaan mengurangkan jumlah penjawat awam. “Sebab itu kita perlu bangunkan negara dalam bidang pembuatan umpamanya, supaya

Read more