#QuranHour sebagai cara membina karakter muslim sejati

#QuranHour telah terbukti banyak menyelesaikan masalah sosial dalam negara serta menguntungkan bukan sahaja orang Islam, malah juga bukan Islam.

SHAH ALAM – Yayasan Warisan Ummah Ikhlas (YWUI) yang ditubuhkan pada 31 Julai 2013 dan bernaung di bawah Kumpulan Karangkraf membawa misi untuk berinteraksi dengan al-Quran melalui pendekatan baca, faham dan amalkan nilai-nilai dari al-Quran sebagai cara untuk melahirkan karakter yang lebih baik.

Usaha ini dilakukan melalui tiga inisiatif iaitu penubuhan Rumah Ngaji yang memberikan pengajian al-Quran percuma supaya masyarakat Islam dari pelbagai lapisan dapat berinteraksi dengan al-Quran, pelaksanaan #QuranHour di peringkat keluarga, organisasi, komuniti, negara dan dunia agar pengajaran murni dari nilai-nilai al-Quran dapat diaplikasikan dan dilaksanakan dengan baik dan ketiga, membina hubungan baik melalui Sahabah Al-Quran sebagai satu cara agar bekerjasama mengangkat nilai-nilai murni dari Al-Quran

“Melalui tiga inisiatif itu, YWUI komited membawa matlamat ke arah melahirkan Bangsa Berbudi dan Penyayang sebagaimana mesej besar tentang ‘compassion’ yang ada di dalam al-Quran”, kata Ketua Pegawai Eksekutifnya, Marhaini Yusof.

Menurut beliau, dapatan dari pelaksanaan Malaysia #QuranHour dan World #QuranHour sejak 2015 yang telah diadakan di lebih 3000 lokasi di Malaysia, 300 lokasi di 70 buah negara serta mencapai 1.46 bilion capaian di media sosial, kempen ini telah membantu membina ikatan yang lebih baik di kalangan orang Islam dan  bukan Islam dalam negara Malaysia yang majmuk ini serta juga hubungan lebih baik di peringkat antarabangsa.

” ‘Keystone habit’ atau tabiat yang dilahirkan adalah agar orang Islam mencintai Al-Quran dan melaksanakan nilai-nilai ‘compassion’ di dalam al- Quran, mendirikan solat dan suka memberikan infak atau memberi sumbangan sama ada kepada muslim atau bukan.

“Quran, solat dan infak adalah modul kepada orang Islam di dalam membentuk jiwa yang berbudi dan penyayang seterusnya membina karakter muslim sejati yang lebih baik, selari dengan hasrat negara Malaysia saat ini untuk membina negara Rahmah dan Malaysia menjadi model kepada negara Muslim yang lain tentang karakter sebenar seorang muslim.

“Dapatan kami dalam tempoh tujuh tahun pelaksanaan kempen ini, terutamanya di syarikat dan organisasi, dari 10 orang, sekitar 7 hingga 9 orang tidak boleh membaca al-Quran, apatah lagi lagi memahami isi kandungan al-Quran yang  sarat dengan nilai-nilai mulia yang perlu dipraktikkan,” katanya lagi.

Menurut Marhaini, YWUI percaya dengan dorongan agar orang Islam mula ‘back to basic’, membaca dan membudayakan Al-Quran sekaligus menguntungkan bukan Islam kerana amalan itu akan menjadikan orang Melayu Islam menjadi lebih baik dan lebih adil kepada mereka.

Selain itu, Modul Berinteraksi dengan al-Quran ini juga telah banyak membantu menyelesaikan masalah seperti proses pemulihan di penjara dalam kalangan muslim, menangani masalah disiplin pelajar di sekolah, ketagihan, membantu penerapan budaya keselamatan lebih baik di syarikat serta memantapkan perpaduan di dalam komuniti.

“Hanya dengan kembali memahamkan dan melakukan ajakan agar kita kembali kepada nilai-nilai murni dan mulia sebagaimana ada di dalam panduan agama akan membantu membentuk suasana yang lebih baik di dalam keluarga, komuniti, negeri dan negara,” jelas beliau lagi.

Ini kerana pengukuhan integriti dan pemantapan toleransi adalah elemen penting di dalam proses mengupayakan (empowerment) ummah agar lebih kompetitif dan berdaya maju.

Setelah kempen di peringkat negara dan dunia, matlamat sebenar kempen adalah ke arah My #QuranHour, iaitu satu jam bersama al-Quran, selama 365 hari menjadi praktik kepada semua Muslim sehingga lahir karakter berbudi dan penyayang sebagaimana panduan dari al-Quran.

Leave a Reply