Author Archives: Shima Ismail

INSTITUSI KEHAKIMAN SYARIAH: UMAT ISLAM WAJIB PERTAHAN

“Maknanya bila dia jadi simbol Islam, kewajipan untuk mempertahankan Mahkamah Syariah ini bukan terletak kepada hakim-hakim Mahkamah Syariah bukan sahaja terletak kepada Menteri Agama sahaja, dia menjadi tanggungjawab kepada setiap orang Islam untuk mempertahankannya.”

Read more